Motorola SL1600 Digitalfunkgerät

Art.Nr.: 1007783.00

motorola-sl1600-digitalfunkgeraetDigitalfunk, Repeaterfähig; Frequenzbereich: VHF - 136 - 174 MHz; UHF - 403 - 470 MHz; Akkulaufzeit: Analog 12 Stunden, Digital 14 Stunden